Czy są ograniczenia wiekowe dla gry w paintball?

Ze względów bezpieczeństwa do gry dopuszcza się dzieci w wieku od 12 lat. Potrzebują jednak pisemnej zgody opiekunów. Od 16. roku życia zgoda nie jest wymagana i można się bawić bez ograniczeń! Nie ma żadnej górnej granicy ani innych ograniczeń zdrowotnych, grać można do woli.